Twoje zamówienie close
Łącznie do zapłaty: 0,00 zł
Kontynuuj zakupy
  1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura Vat)
  2. Reklamacje (wzór formularza reklamacyjnego ») należy zgłaszać na adres e-mail: reklamacje@trafika.pl, pod numerem telefonu: 505 011 065 Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr rezerwacji oraz opisać przedmiot reklamacji.
  3. W przypadku widocznego uszkodzenia przesyłki (wgnieciona lub rozdarta paczka) należy otworzyć paczkę w obecności kuriera i jeżeli jej zawartość została uszkodzona, sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, a następnie skontaktować się ze Sklepem telefonicznie pod nr tel. 505 011 065 lub mailowo na adres reklamacje@trafika.pl
  4. Produkt należy odesłać wraz z otrzymanym dokumentem sprzedaży i wypełnionym formularzem reklamacyjnym na adres siedziby Sklepu (Dział I Postanowienia ogólne) z dopiskiem „reklamacja”. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem. Przesyłkę należy odpowiednio zabezpieczyć.
  5. W razie uwzględnienia reklamacji produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy lub w przypadku braku towaru, zostaną zwrócone pieniądze.
  6. Klient zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty wydania produktu (daty otrzymania przesyłki). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (wzór PDF »). Oświadczenie, o którym tu mowa należy przesłać na adres siedziby Sklepu (Dział I. Postanowienia ogólne). W przypadku skorzystania przez Klienta z ww. uprawnienia, zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni. Produkt należy odesłać wraz z dokumentem sprzedaży na adres siedziby Sklepu (Dział I Postanowienia ogólne) Koszty odesłania produktu ponosi Klient. Nie zwracamy kosztów dostawy i odesłania produktu. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem.
  7. Prawo zwrotu przysługuje wyłącznie Klientom będącym osobami fizycznymi. Prawo zwrotu nie przysługuje podmiotom prawnym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby firmy (osoby prawnej, działalności gospodarczej).